استانداردهای آلودگی خاک


استاندارد آلایندگی:
استاندارد پاکسازی:


نوع کاربری
نام آلاینده
PHخاک
غلظت آلاینده
     
    
    
    
    
    

استانداردهای آلودگی خاک :
این سایت با ارائه یک نرم افزار آنلاین به شما کمک می کند تا به سادگی غلظت یک آلاینده در خاک را با داشتن pH خاک منطقه و غلظت آلاینده برای پنج کاربری (مسکونی، تجاری-صنعتی، پارک -تفریحی، کشاورزی و جنگل و مرتع) براي بیش از بیش از 90 آلاینده آلي و معدني با مقادیر استاندارد آن آلودگی مقایسه نمایید.
برای این منظور بعد از انتخاب نوع کاربری و نوع آلاینده از منوهای مربوطه این مرحله را تایید کنید تا وارد مرحله بعد شوید. در مرحله بعد نیز با وارد کردن pH خاک مورد نظر و غلظت آلاینده (برحسب میلی گرم بر کیلوگرم) به راحتی میتوانید با کلیک بر روی دکمه تایید غلظت آلاینده در خاک را با مقادیر استاندارد آن مورد بررسی قرار دهید.